Oryg. Psalm 95 - Afar

Wielkiemu Bogu chwała

1. Przyjdźcie radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć zbawienia
Przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze
Radośnie śpiewajmy mu pieśni

Wielkiemu Bogu chwała

2. Głębiny ziemi są w jego ręku
A szczyty gór należą do niego
Morze jest jego własnością, bo On je uczynił

Wielkiemu Bogu chwała

Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze
I zegnijmy kolana przed Panem
Albowiem On jest naszym Bogiem
A my ludem Jego pastwiska