Oryg. -

Jesteś Królem
Królem jest Bóg

Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Pana
Wielbiąc Go!