Oryg. Obecność - Afar

Nasz Pan, godzien wszelkiej chwały,
On potężny jest,
Nasz Bóg, niezachwiany pewny w miłosierdziu swym
On dał, wszelką żywą łaskę,
Sobą karmi nas,
Ja dziś, swoje życie w darze,
Tobie złożyć chcę

Jak dobrze z Tobą być!

Tyś jest nieskończenie dobry,
Ty przygarniasz mnie,
Dziś wiem, że me życie tylko z Tobą zyska sens
Chce być drogowskazem Twoim i świadectwem Twym
Ja dziś swoje życie w darze, Tobie złożyć chcę

Jak dobrze z Tobą być!

Tak Wielki, Wszechmocny,
Ty jesteś Panie

Jak dobrze z Tobą być!