Oryg. The Stand - Hillsong

Ty byłeś przed stworzeniem
Wszechświat jest w dłoni Twej
Słowem Swym ruszyłeś ziemię, a ja stoję dziś

Ty stałeś tam nim upadłem,
I niosłeś krzyż moich win,
Mój grzech był na Twych ramionach,
A ja stoję dziś

Co mogę rzec? Co czynić mam? Jeśli nie serce me w całości Ci dać?

Więc pójdę za Twoich Zbawianiem,
Twój Święty Duch we mnie jest,
Me życie jest Twą obietnicą,
A ja stoję dziś

Co mogę rzecz? Co czynić mam? Jeśli nie serce me w całości Ci dać?

Stoję dziś!

Stoję dziś, swoje serce, ręce tak wyciągam,
W podziwie dla Tego, który wszystko dał,
Stoję dziś, swoją duszę Panie Tobie składam
Ja chcę być jak Ty!