Oryg. How great is our God - Chris Tomlin

To On nasz Pan i Król
Odziany w majestat Swój,
Ziemio raduj się!

Okrywa światłość Go,
Ucieka ciemność i zło,
I drży na jego głos!

Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go,
jak wielki jest Bóg,
świat ujrzy to,
jak wielki, wielki jest nasz Bóg

On czas w Swej dłoni ma,
Od wieków na wielki trwa,
Początkiem, końcem On

Jedyny w Trójcy Bóg,
Ojciec Syn i Duch
Barankiem jest i Lwem!

Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go,
jak wielki jest Bóg,
świat ujrzy to,
jak wielki, wielki jest nasz Bóg

Na wieki godzien jest,
Przyjąć chwałę, moc i cześć,
Ogłaszać chcę jak wielki jest nasz Bóg