Oryg. Breathe - M.W. Smith

Powietrzem moim jest x2
Obecność Twoja w sercu mym

Powszednim chlebem mym x2
Twe żywe słowo dane mi dziś

Bez Ciebie
nie mogę już żyć
Dla Ciebie
me serce chce bić